Odstoupení od smlouvy

Dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Oznámení o odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu ve 14 denní lhůtě předá nebo zašle prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.